Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 8.5.2021 EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen.
MagaLacrima Oy:n tietosuojaseloste joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta ja luovutuskäytäntöjä.

1. Rekisterinpitäjä

MagaLacrima Oy

Yhteystiedot:

Tiilitie 66
61330 Koskenkorva

Rekisteriä hoitava henkilö:
MagaLacrima Oy/ Sanna Keltaniemi
+358 50 360 5656
info(a)kuukartano.fi

2. Rekisteröidyt

Yrityksen asiakkaat ja muut yrityksen palveluista tiedottamiseen suostuneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste, käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakkaan itsensä ilmoittamien tietojen perusteella tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen.
  Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin se on tuotteen tai palvelun toimittamisen kannalta olennaista tai niin kauan kuin
  rekisteröity on suostuvainen palveluistamme tiedottamiseen.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella palveluista tiedottamiseen (esim. tapahtumissa kerätty, lomakkeelle kysytty lupa
  markkinointiin).

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyn ilmoittamien tietojen mukaan:

Yhteystiedot:

 • Etunimi, Sukunimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

 

Asiakastiedot:

 • Tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kuukartano.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa pyytäessä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot veloituksetta kerran kalenterivuodessa. Lisäpyynnöistä perimme käsittelymaksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus
säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei siis luovuteta markkinointitarkoituksiin MagaLacrima Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi, lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • iZettle – korttimaksupäätteen palveluntarjoaja
 • SumUp - korttimaksupäätteen palveluntarjoaja
 • Holvi Payment Services Oy – laskutus ja verkkokauppa
 • Pakettikauppa - verkkokauppatilausten lähetysjärjestelmä
 • Tilitoimisto Jokinen Oy - tilitoimistopalvelut
 • Ritan Joogaamo - Joogaryhmien ohjaus- ja muut ryhmänohjauspalvelut
 • Käreitär - Yksilöhoitopalvelut ja markkonointiviestintä
 • Tmi Saana Masalin - Yksilöhoitopalvelut ja markkonointiviestintä
 • Kaisa Ruismäki; Ukko Osk - Tatuointistudion palvelut, suunnittelupalvelu ja markkinointiviestintä
 • Zoner Oy – webhotelli ja verkkosivut www.kuukartano.fi
 • Tilke. Oy – verkkosivut, viestintä- ja markkinointiosaamisen palvelut
 • Buorre  - verkkosivut, viestintä- ja markkinointiosaamisen palvelut
 • MailChimp, The Rocket Science Group - asiakasviestintä
 • Facebook – Vain asiakkaan itsensä lähettämät tiedot ja palveluiden ostoon liittyvä viestintä
 • Messenger - Vain asiakkaan itsensä lähettämät tiedot ja palveluiden ostoon liittyvä viestintä
 • Instagram - Vain asiakkaan itsensä lähettämät tiedot ja palveluiden ostoon liittyvä viestintä
 • Gmail - Vain asiakkaan itsensä lähettämät tiedot ja palveluiden ostoon liittyvä viestintä
 • WhatsApp - Vain asiakkaan itsensä lähettämät tiedot ja palveluiden ostoon liittyvä viestintä
 • Oculux – paikallinen kameravalvontajärjestelmä

 

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointitarkoitukseen kerättyjä tietoja käsitellään kunnes rekisteröity itse pyytää tietojensa poistoa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse vastaamalla ”EI MAINOKSIA”, mihin tahansa lähettämässämme markkinointiviestiin, tai klikkaamalla viestin alaosasta "unsubscripe"- painiketta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät MagaLacrima Oy:n työntekijät. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme on mainittu kohdassa kuusi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään salasanasuojatussa paikallisessa sijainnissa ja vain rekisteriä hoitavalla henkilöllä sekä yrityksen palveluksessa toimivilla
ennalta määrätyillä ihmisillä on käyttöoikeus rekisteriin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muutoin kuin käyttääksemme palveluntarjoajia joiden tietosuojataso on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Lisätietoa saat tarvittaessa rekisterinpitäjältä.